แนะนำเคล็ดลับการเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณป้านั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณป้ามากมายที่สุดเรามีเคล็ดลับ+ข้อเขียนมากมายที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้คุณป้าได้อ่าน เช่นข้อเขียน ตัวอักษรทะเบียนที่สมควรหลีก ปกติตัวอักษรทะเบียนที่สมควรหลีกมีต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีแนวทางบวกลบคูณหารตัวอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณป้าก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการด้วยเหตุนี้ครับผม
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าประเภทตัวอักขระ 2 ตัวหน้าหนา แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง

2. ต่อมาเมื่อได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ศาสตร์

ควรหลบฉากประเภทตัวอักษรตัวอักขระอวมงคลและคณิตศาสตร์อวมงคล ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรอวมงคลและคณิตศาสตร์อวมงคลไม่ได้ ไม่สมควรให้คณิตศาสตร์อวมงคลวันเกิดเป็นคณิตศาสตร์ตัวสุดท้ายนี้ในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารด้วยเหตุนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้คุณป้า ระดับดีมากมาย หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  คณิตศาสตร์ยอดรวมที่ให้คุณป้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวอักษรอวมงคลที่สมควรหลีกตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันตะวัน คณิตศาสตร์ 6 ตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันวันจันทร์  คณิตศาสตร์ 1 ตัวอักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร คณิตศาสตร์ 2 ตัวอักษรตัวอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธเวลากลางวัน คณิตศาสตร์ 3 ตัวอักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน คณิตศาสตร์ 5 ตัวอักษรตัวอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส คณิตศาสตร์ 7 ตัวอักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ คณิตศาสตร์ 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ คณิตศาสตร์ 4 ตัวอักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนคณิตศาสตร์สวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าจ้างตัวอักษรตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้ยอดรวม ประเภทตัวอักษรตัวอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และยอดรวมเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้บึงวกกัน ได้เนื่องด้วยแลเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับเครื่องแสดงในภาษาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 42  หมายถึงยอดรวมที่ให้คุณป้าระดับดีมากมาย เป็นอาทิ โดยเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเปรียบเทียบไปเพราะด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันตะวัน ก็ไม่สมควรมีคณิตศาสตร์ 6 และตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันตะวันเป็นอาทิ เหตุเพราะมีตัวอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราอยากแนะนำก็หมายถึง แนวทางบวกลบคูณหารยอดรวมของคณิตศาสตร์ทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากมายเพื่อคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่ายอดรวมเท่าใดดีไม่ดี วันนี้เรามีแนวทางบวกลบคูณหารยอดรวมมาให้คุณป้าดู

วิธีการบวกลบคูณหารยอดรวมของทะเบียนสวย

แปลงค่าประเภทตัวอักษร 2 ตัวหน้าหนา แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรนั้นเปลี่ยนแปลงค่าได้ด้วยเหตุนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าเพียงกับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าเพียงกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าเพียงกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าเพียงกับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าเพียงกับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าเพียงกับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าเพียงกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าเพียงกับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าเพียงกับ  9

หลังจากได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ศาสตร์ โดยจำแนกกลุ่มคณิตศาสตร์ศาสตร์ ด้วยเหตุนี้

– คณิตศาสตร์ยอดรวมดีมากมาย เป็นต้นว่า 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณป้าระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้นสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– คณิตศาสตร์ยอดรวมดีพอใช้ เป็นต้นว่า 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณป้าระดับดีพอใช้ เหนื่อยเหน็ดหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้น หากมีความพยายาม

– คณิตศาสตร์ยอดรวมไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง เป็นต้นว่า 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เหตุเพราะเหนื่อยเหน็ดมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอข้อสงสัยล้อมกระตุ้น กิจการงาน ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดคว่ำสูง สมควรเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/